Chansa inte, skaffa säker onlinebackup från 50 kr/mån från oss

Ju mer vi lever våra liv digitalt, desto viktigare blir det att ha pålitliga säkerhetskopior av våra viktiga filer. Mycket av det vi har på datorn är oersättligt eller skulle kosta mycket tid och pengar att återskapa utan en backup om hårddisken går sönder eller datan på annat sätt förloras.

Faktum är att alla hårddiskar någon gång slutar fungera och det är bara en fråga om hur länge de håller. Du kan ofta få en varning när en disk håller på att bli dålig, men det är inget du ska lita på. Data kan dessutom förloras på så många andra sätt: stöld, skadeprogram, brand, översvämning och rena misstag är bara några av farorna.

Därför är det en bra idé att kika på någon form av onlinebackup. Med onlinebackup får du en backup som lagras på annan plats, och i de flesta fall ingår versionshantering så att du inte bara kan återställa om hårddisken har gått sönder eller förstörts utan även om du behöver återgå till en tidigare sparad version av en fil.

Vi har många olika lösningar, fråm Amazon S3, Backblaze och din egen Hybridbackup via kombinerad NAS och Molntjänst.

Tänk på att:

Du är enligt lag skyldig att bevara ditt företags bokföring i sju år från aktuellt taxeringsår. Detta kan du lösa på ett smidigt sätt genom att använda backup från oss.

Företagsförsäkringar ersätter i de allra flesta fall inte förlorad data och information. Därför ska du själv skydda dina investeringar med säkerhetskopiering och backuprutiner.

Om ditt företag är verksamt inom hälsovården är du enligt patientdatalagen skyldig att lagra journaler upp till tio år efter att den sista ändringen är gjord i dokumentet.