IoT Suite i Microsoft Azure

IoT Suite i Microsoft Azure

Analysera och utnyttja outnyttjade data med Microsoft Azure

Samla tidigare outnyttjade data från enheter och sensorer och använd inbyggda funktioner för att visualisera och utnyttja dessa data. Ställ in realtidsanalyser med hjälp av SQL-baserad syntax på ett förstklassigt, skalbart och återhämtningsbart sätt, utan att behöva hantera komplex infrastruktur och programvara. Använd ett stort algoritmbibliotek för att utvidga förutsägelseanalyslösningar. Du kan också utvidga realtidsanalyser och smarta lösningar genom att integrera kod från språk som R och Python direkt i din arbetsyta.

Snabb anslutning och effektiv skalning

Kom igång snabbt med Microsoft Azure IoT Suite. Använd förkonfigurerade lösningar och påskynda utvecklingen av din IoT-lösning (Sakernas Internet). Lägg till nya enheter, och anslut befintliga, med hjälp av enhets-SDK:er för flera plattformar, inklusive Linux, Windows och operativsystem i realtid. Gå från några sensorer till miljontals samtidigt anslutna enheter, och förlita dig på Azures globala tillgänglighet, oavsett projektets storlek.